Technologische innovatie duwt de wereld op nieuwe wegen.
Welke onderneming of organisatie legt de nieuwe weg succesvol af?

Een aantal succesfactoren zijn de laatste tijd door leiders, publicisten en wetenschappers geformuleerd.
Natuurlijk
Cruciaal

de klant.
Denken vanuit klanten,
inzicht in de factoren
achter koopgedrag,


pull in plaats van push. Efficiency niet als doel,
maar als voorwaarde voor het scheppen van
toegevoegde waarde voor klanten.
klantwaarde vóór aandeelhouderswaarde.

Zeker
Uiteraard
klantgericht organiseren.
Balans tussen economisch sturen en
sociaal managen, sociale cohesie binnen
de organisatie, als voorwaarde,
match tussen klantloyaliteit
en medewerkerloyaliteit.
marketingkennis en marketinggevoel in
de top, met respect voor de
beroepsgroep: vooral geen accountants.
Klantbelang vóór eigen belang.
   

Voor NWQ zijn de succesfactoren uitgangspunten voor programma’s en projecten.

De unieke NWQ programma’s:

 • KlantParticipatie (Customer Integration®): klantloyaliteit door feitelijke betrokkenheid van de klant in bedrijfsprocessen
 • Morrend Landvolk: frustraties en problemen als uitgangspunt voor vernieuwende strategieën en unieke productconcepten
 • MerkVerhaal: de sterkte van het merk aan de hand van de kracht van het verhaal, de ontwikkeling van nieuwe verhaallijnen. Communicatie als verhaal
 • QuickScan als basis voor beleidsvorming

 

   

Een selectie uit aansprekende projecten:

 • Doelgroepdifferentiatie voor een verzekeraar als speerpunt in beleid
 • Ontwikkeling van toegevoegde-waarde concepten voor een zorgverzekeraar
 • Strategisch beleid voor een brancheorganisatie
 • Merkwaarde als een sturingsinstrument voor partnerships voor een bank
 • Vestigingsplaatskeuze vanuit merkwaarde en merkbeleid voor een culturele organisatie
 • Strategische heroriëntatie voor een marktleider op het gebied van bedrijfscoaching
 • Klantparticipatie als basis voor nieuwe proposities en nieuwe distributieconcepten voor een producent van duurzame producten
 • Probleemonderzoek en ‘lead generation’ voor een groep goede doelen organisaties

 

Meer weten? Diverse documentatie kunt u downloaden m.b.v. de knoppen publicaties en columns.